İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEVLİĞİ POLİTİKAMIZ

4KDENT Üst Yönetimi olarak;
Hastalarımızın/Müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın, olumsuz dış etkenlerden arındırılmış sağlıklı ve güvenli bir ortamda etkileşim içinde olmaları için her türlü iyileştirici çabayı gösteriyoruz ve bunun için gerekli kaynakları sağlıyoruz.
Çalışanlarımızın tamamını iş kazalarından ve meslek hastalıklarından sürekli olarak korumak en önemli hedefimizdir ve iş kazalarının ve enfeksiyon risklerinin bertaraf edilmesi bakımından önleyici tedbirleri almak kuruluşta görev alan herkesin asli amacıdır.
Aşağıda belirtilen konular, kliniğimizde çalışan herkesin sorumluluğudur:

4KDENT Üst Yönetimi, klinik çalışanlarının ve iş ortamının güvenliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacağını ve kanunlara karsı yükümlülüklerini yerine getireceğini çalısanlarına taahhüt eder.