KVKK

4KDENT olarak;

 1.  Her türlü mali ve diğer baskılardan uzak kalıp, hastalarımız ve müşterilerimiz arasında tedavi ve hizmet önceliği, tedavi ve hizmet bedellerinde farklılıklar gibi ve benzeri herhangi bir ayrim gözetmeksizin, tamamen tip etiğine uygun ulusal ve/veya uluslar arası standartlarda, yasal çerçeveler içinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vereceğimizi ve raporlayacağımızı,
 2.  Hasta mahremiyetine saygıyla, her türlü kişisel veriyi özenle muhafaza edeceğimizi,
  “6698 sayil Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin işlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması” hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler cerçevesinde, hasta ve müşterilerimizin kişisel verilerini koruyacağımızı ve klinik politikamız olarak benimseyip ugulayacağımızı:
  Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına göre doğru kaydetmek,

  • Kişisel verileri güncel olarak açık ve meşru amaçlar için, amacına uygun sınırlı ve ölçülü kaydetmek, mevzuata uygun ve klinik tarafından belirlenmiş süre kadar muhafaza etmek, korumak ve imha etmek,
  • Kişisel veri sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanmalarına saygılı olmak,

  Kanuni zorunluluk olmadıkça, hastalarımızın ve müşterilerimizin bilgisi dışında
  kişisel verilerini 3.kişi ve kurumlarla paylaşmamak.

 3.  4KDENT Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ nde görev aldığımız sürece ve iş akdimizin sonlanması sonrasında da, 4KDENT çalısan olarak edindiğimiz fikri bilgilerde dahil olmak üzere kurumsal bilgileri, hastalarımıza/müşterilerimize ve mesai arkadaslarımıza ait bilgileri; “6698 sayili kanunun kişisel verilerin korunması şartı kapsamında” ihlal etmeyeceğimizi,
  taahhüt ve beyan ederiz.